Стаття «Відвідини Української Господарської Академії в Подебрадах чужинецьким студентством», надрукована в часопису «Наша бесіда» [1926 р.]

Стаття «Відвідини Української Господарської Академії в Подебрадах чужинецьким студентством», надрукована в часопису «Наша бесіда» [1926 р.]

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 159. Арк. 261

Leave a Comment