Лист Літературно-видавничого інституту «Добра книжка» у Львові Комітету з улаштування Виставки українських друків у Празі з інформацією про інститут і переліком виданих книжок. 28 лютого 1924 р.

Лист Літературно-видавничого інституту «Добра книжка» у Львові Комітету з улаштування Виставки українських друків у Празі з інформацією про інститут і переліком виданих книжок. 28 лютого 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 3802. Оп. 1. Спр. 25. Арк. 40

Leave a Comment

Перейти до вмісту