Указ Президії Верховної Ради України № 1468-ХІІ «Про заборону діяльності Компартії України», підписаний Головою Верховної Ради України Л. М. Кравчуком. 30 серпня серпня 1991 р.

Указ Президії Верховної Ради України № 1468-ХІІ «Про заборону діяльності Компартії України», підписаний Головою Верховної Ради України Л. М. Кравчуком. 30 серпня серпня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4703. Арк. 134

Leave a Comment

Перейти до вмісту