Декларація Директорії УНР про створення нового народного уряду з залученням представників найвизначніших партій України, боротьбу з погромами, земельну реформу та оборону держави. 12 квітня 1919 р.

Декларація Директорії УНР про створення нового народного уряду з залученням представників найвизначніших партій України, боротьбу з погромами, земельну реформу та оборону держави. 12 квітня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 10

Leave a Comment

Перейти до вмісту