Відомості про розміщення архівних матеріалів та співробітників Головного історичного архіву ім. В. Б. Антоновича. Без дати. [Кінець 1941–1942 рр.]

Відомості про розміщення архівних матеріалів та співробітників Головного історичного архіву ім. В. Б. Антоновича. Без дати. [Кінець 1941–1942 рр.]

ЦДАВО України, ф. 3847, оп. 1, спр. 8, арк. 19

Leave a Comment