Про оголошення подяки всім старшинам і козакам Запорізького війська від імені УНР за виконання завдань у найтяжчих умовах тощо. З наказу Командувача Запорізьким військом М. Омеляновича-Павленка, с. Овечаче. 12 грудня 1919 р.

Про оголошення подяки всім старшинам і козакам Запорізького війська від імені УНР за виконання завдань у найтяжчих умовах тощо. З наказу Командувача Запорізьким військом М. Омеляновича-Павленка, с. Овечаче. 12 грудня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3217. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту