Листування Української академічної громади в Чехо-Словаччині з Українською студентською громадою ім. Г. Сковороди в м. Празі про відрядження представників громади на наради у справі матеріального становища українського студентства, про участь у з’їзді делегатів Союзу Українських Студентських Громад у Чехо-Словаччині, щодо членських внесків студентських громад тощо. 14 лютого 1923 р. — 15 березня 1923 р.

Листування Української академічної громади в Чехо-Словаччині з Українською студентською громадою ім. Г. Сковороди в м. Празі про відрядження представників громади на наради у справі матеріального становища українського студентства, про участь у з'їзді делегатів Союзу Українських Студентських Громад у Чехо-Словаччині, щодо членських внесків студентських громад тощо. 14 лютого 1923 р. — 15 березня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 4410. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 14

Leave a Comment

Перейти до вмісту