Посвідчення В. Ганківського, члена делегації в справі повернення українців з Угорщини, Югославії та Сербії, видане Українською військово-санітарною комісією зі справ військових полонених в Австро-Угорщині. 21 січня 1919 р.

Посвідчення В. Ганківського, члена делегації в справі повернення українців з Угорщини, Югославії та Сербії, видане Українською військово-санітарною комісією зі справ військових полонених в Австро-Угорщині. 21 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 448. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту