Документи роботи М. Амосова та інш. «Розробка та широке впровадження у практику реконструктивних операцій на клапанах серця», удостоєної Державної премій Української РСР в галузі науки і техніки. 1988 р.

Документи роботи М. Амосова та інш. «Розробка та широке впровадження у практику реконструктивних операцій на клапанах серця», удостоєної Державної премій Української РСР в галузі науки і техніки. 1988 р.

ЦДАВО України. Ф. 4671. Оп. 2. Спр. 1401. Арк. 18

Leave a Comment

Перейти до вмісту