Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки “Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР”. 24 жовтня 1990 р.

Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки “Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР”. 24 жовтня 1990 р.

ЦДАВО України, ф. 1, оп. 16, спр. 4497, арк. 57

Leave a Comment

Перейти до вмісту