Явний приказ (дозвіл), виданий Начальною командою Галицької армії підхорунжому Є. Великановичу для закупівлі харчів у м. Гайсин. 22 вересня 1919 р.

Явний приказ (дозвіл), виданий Начальною командою Галицької армії підхорунжому Є. Великановичу для закупівлі харчів у м. Гайсин. 22 вересня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2188. Оп. 3. Спр. 6. Арк. 15зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту