Рапорт завідувача мінним складом Головному мінеру Севастопольського порту про звільнення частини стражників портової міліції по охороні Троїцької балки. 13 травня 1918 р.

Рапорт завідувача мінним складом Головному мінеру Севастопольського порту про звільнення частини стражників портової міліції по охороні Троїцької балки. 13 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 54

Leave a Comment