Відозва Державного центру Української Народної республіки в екзилі про Декларацію Верховної Ради УРСР про державний суверенітет України. Серпень 1990 р.

Відозва Державного центру Української Народної республіки в екзилі про Декларацію Верховної Ради УРСР про державний суверенітет України. Серпень 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1912. Арк. 143зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту