Лист Ради Українського хорового товариства в Танові Міністру народної освіти УНР з проханням надати кошти для підготовки мандрівних концертів. 18 травня 1921 р.

Лист Ради Українського хорового товариства в Танові Міністру народної освіти УНР з проханням надати кошти для підготовки мандрівних концертів. 18 травня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3644. Оп. 1. Спр. 11. Арк. 24

Leave a Comment

Перейти до вмісту