Члени Національного хору співробітників Центральних державних установ УНР. Світлина.

Члени Національного хору співробітників Центральних державних установ УНР. Світлина.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 42. Арк. 8

Leave a Comment

Перейти до вмісту