Питання, що порушуються Українською Спілкою ветеранів Афганістану.

Питання, що порушуються Українською Спілкою ветеранів Афганістану.

Питання, що порушуються Українською Спілкою ветеранів Афганістану. 13 березня 1993 р.
ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 3108, арк. 96-97

Leave a Comment