Угода про торговельні відносини між Україною і Сполученими Штатами Америки. 6 травня 1992 р.

Угода про торговельні відносини між Україною і Сполученими Штатами Америки. 6 травня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4744. Арк. 188

Leave a Comment

Перейти до вмісту