3-1-22-3539-001zv.jpg

Водний кодекс України. 6 червня 1995 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3539. Арк. 1 — 3 зв., 30 — 31.

Leave a Comment

Перейти до вмісту