3-1-22-3563-135.jpg

Пояснювальна записка до проєкту Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості води. 30 липня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3563. Арк. 135 - 137.

Leave a Comment

Перейти до вмісту