Про ліквідацію Комісії по допомозі повстанцям та входження їх до регулярної армії, інформування населення тощо. З журналу засідання Кабінету Народних Міністрів УНР. 30 травня 1919 р.

Про ліквідацію Комісії по допомозі повстанцям та входження їх до регулярної армії, інформування населення тощо. З журналу засідання Кабінету Народних Міністрів УНР. 30 травня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 139

Leave a Comment

Перейти до вмісту