Лист Головноуправляючого справами мистецтв та національної культури Міністру внутрішніх справ УНР з проханням вжити заходів щодо охорони культурно-історичної пам’ятки в м. Антонінах на Волині (палацу графа [Ю.] Потоцького). 26 квітня 1919 р.

Лист Головноуправляючого справами мистецтв та національної культури Міністру внутрішніх справ УНР з проханням вжити заходів щодо охорони культурно-історичної пам’ятки в м. Антонінах на Волині (палацу графа [Ю.] Потоцького). 26 квітня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1092. Оп. 2. Спр. 11. Арк. 142

Leave a Comment

Перейти до вмісту