Протест робітників-шахтарів Слов’янськосербського повіту на Катеринославщині проти вилучення Катеринославщини з меж України. 22 серпня 1917 р.

Протест робітників-шахтарів Слов'янськосербського повіту на Катеринославщині проти вилучення Катеринославщини з меж України. 22 серпня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1113, оп. 1, спр. 2, арк. 48

Leave a Comment

Перейти до вмісту