Проект тимчасові конструкції внутрішньої організації Української Центральної Ради. 1917 р.

Проект тимчасові конструкції внутрішньої організації Української Центральної Ради. 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2094, оп. 2, спр. 1, арк. 19 зв. Копія.

Leave a Comment