Статут Української студентської громади ім. Г. Сковороди в м. Празі. 1923 р.

Статут Української студентської громади ім. Г. Сковороди в м. Празі. 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 4410. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 8

Leave a Comment

Перейти до вмісту