Лист Міністра транспорту України В. Пустовойтенка до Президента України Кучми Л. щодо підписання Протоколу, що консолідує змінену Міжнародну конвенцію ЄВРОКОНТРОЛЮ. 17 грудня 2001 р.

Лист Міністра транспорту України В. Пустовойтенка до Президента України Кучми Л. щодо підписання Протоколу, що консолідує змінену Міжнародну конвенцію ЄВРОКОНТРОЛЮ. 17 грудня 2001 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 3858. Арк. 42

Leave a Comment

Перейти до вмісту