Записка Начальника Генерального штабу УНР В. Сінклера Начальнику Генерального штабу Військ Польських про необхідність спорядження бригад піхоти для наступу Армії УНР на р. Збруч. 8 вересня 1920 р.

Записка Начальника Генерального штабу УНР В. Сінклера Начальнику Генерального штабу Військ Польських про необхідність спорядження бригад піхоти для наступу Армії УНР на р. Збруч. 8 вересня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 50. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту