Список розважальних закладів у Старобільському повіті та супровідний лист Старобільського повітового старости Харківському губернському старості. 26 вересня 1918 р.

Список розважальних закладів у Старобільському повіті та супровідний лист Старобільського повітового старости Харківському губернському старості. 26 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1325. Оп. 1. Спр. 383. Арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту