Рапорт начальника Головного військово-ветеринарного управління К. Вротновського-Сивошапки Головному Отаману військ УНР з проханням одноразової допомоги на лікування дружини. З резолюцією С. Петлюри. 13 липня 1919 р.

Рапорт начальника Головного військово-ветеринарного управління К. Вротновського-Сивошапки Головному Отаману військ УНР з проханням одноразової допомоги на лікування дружини. З резолюцією С. Петлюри. 13 липня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 93

Leave a Comment

Перейти до вмісту