Лист Міністра фінансів Б. Матроса Раді Народних Міністрів УНР про необхідність прийняття закону про збільшення ставок митного тарифу в п’ять разів та законопроект. 18 червня 1919 р.

Лист Міністра фінансів Б. Матроса Раді Народних Міністрів УНР про необхідність прийняття закону про збільшення ставок митного тарифу в п’ять разів та законопроект. 18 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 59

Leave a Comment

Перейти до вмісту