Про необхідність заснування Української академії мистецтв у Києві – з протоколу засідання Генерального секретаріату. 10 жовтня 1917 р.

Про необхідність заснування Української академії мистецтв у Києві - з протоколу засідання Генерального секретаріату. 10 жовтня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1126, оп. 1, спр. 2, арк. 10зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту