Лист начальника Видавничого відділу канцелярії Військового міністерства УД Харківському губернському старості та оповіщення старости з проханням про збір документів періоду війни 6, 19 липня 1918 р.

Лист начальника Видавничого відділу канцелярії Військового міністерства УД Харківському губернському старості та оповіщення старости з проханням про збір документів періоду війни 6, 19 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1325. Оп. 1. Спр. 388. Арк. 7

Leave a Comment

Перейти до вмісту