З протоколу № 158 засідання п’ятої сесії Верховної Ради України про прийняття Конституції України. 28 червня 1996 р.

З протоколу № 158 засідання п'ятої сесії Верховної Ради України про прийняття Конституції України. 28 червня 1996 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 5277. Арк. 157

Leave a Comment

Перейти до вмісту