Декларація та резолюції з’їзду Українських делегатів 5-ї армії. 13 квітня 1917 р.

Декларація та резолюції з'їзду Українських делегатів 5-ї армії. 13 квітня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1009, оп. 1, спр. 24, арк. 18. Типографський примірник.

Leave a Comment

Перейти до вмісту