Обіжник Відділу культури та освіти Київської міської управи до всіх обласних, повітових та міських управ про обов’язкову реєстрацію архівних фондів. 1 листопада 1941 р.

Обіжник Відділу культури та освіти Київської міської управи до всіх обласних, повітових та міських управ про обов'язкову реєстрацію архівних фондів. 1 листопада 1941 р.

ЦДАВО України, ф. 3847, оп. 1, спр. 4, арк. 2

Leave a Comment