Статут ордена “Визволення”. 19 жовтня 1920 р.

Статут ордена “Визволення”. 19 жовтня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 1. Спр. 117. Арк. 5 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту