Присяга українських військ Західно-Української Народної Республіки. 13 листопада 1918 р.

Присяга українських військ Західно-Української Народної Республіки. 13 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3505. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 1

Leave a Comment