Лист Міністерства народного господарства УНР Хлібному департаменту міністерства про надсилання зразку нової печатки Фінансового департаменту. Не раніше 20 січня 1921 р.

Лист Міністерства народного господарства УНР Хлібному департаменту міністерства про надсилання зразку нової печатки Фінансового департаменту. Не раніше 20 січня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 464. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту