Про стратегічне становище в боротьбі з більшовиками — з протоколу засідання Малої Ради. 9 лютого 1918 р.

Про стратегічне становище в боротьбі з більшовиками — з протоколу засідання Малої Ради. 9 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту