Рапорт начальника тилу Чорноморського флоту і Головного командира Севастопольського порту по Севастопольській портовій конторі В. Погожева Командувачу Чорноморсько-українським флотом про зайняття всієї портової території в м. Севастополі німецькими військами і реквізицію майна. 13 травня 1918 р.

Рапорт начальника тилу Чорноморського флоту і Головного командира Севастопольського порту по Севастопольській портовій конторі В. Погожева Командувачу Чорноморсько-українським флотом про зайняття всієї портової території в м. Севастополі німецькими військами і реквізицію майна. 13 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 58

Leave a Comment

Перейти до вмісту