Протест Українського національно-державного союзу до культурних народів світу. Кам’янець-Подільський, 9 листопада 1919 р.

Протест Українського національно-державного союзу до культурних народів світу. Кам’янець-Подільський, 9 листопада 1919 р.

ЦДАВО України, ф. 380, оп. 1, спр. 3, арк. 6. Оригінал. Машинопис. Мова українська.

Leave a Comment

Перейти до вмісту