Листи адміністрації Української Республіканської капели Директорії УНР з проханням увільнити від військової служби членів капели. 6, 8 березня 1919 р.

Листи адміністрації Української Республіканської капели Директорії УНР з проханням увільнити від військової служби членів капели. 6, 8 березня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 10. Арк. 42зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту