Листівка зі світлиною члена Української Національної Ради ЗУНР Лонгина Цегельського. 31 березня 1915 р.

Листівка зі світлиною члена Української Національної Ради ЗУНР Лонгина Цегельського. 31 березня 1915 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 395. Арк. 17

Leave a Comment

Перейти до вмісту