З протоколу засідання Ради міністра народного здоров’я і опікування Української Держави щодо розгляду питання про заходи для дослідження “іспанської інфлюенци”. 7 жовтня 1918 р.

З протоколу засідання Ради міністра народного здоров'я і опікування Української Держави щодо розгляду питання про заходи для дослідження "іспанської інфлюенци". 7 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1035. Оп. 1. Спр. 86. Арк. 14

Leave a Comment