Довідка Державної адміністрації авіаційного транспорту для Кабінету Міністрів України про використання літаків Іл-62М. 10 січня 1993 р.

Довідка Державної адміністрації авіаційного транспорту для Кабінету Міністрів України про використання літаків Іл-62М. 10 січня 1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 184. Оп. 3. Спр. 5. Арк. 6

Leave a Comment