По встановлення основного принципу розподілення допомоги кожному окремому інвалідові тощо. З журналу засідання Комісії по розподілу та видачі допомоги хворим та інвалідам табору інтернованих у Каліші. 31 липня 1922 р.

По встановлення основного принципу розподілення допомоги кожному окремому інвалідові тощо. З журналу засідання Комісії по розподілу та видачі допомоги хворим та інвалідам табору інтернованих у Каліші. 31 липня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3566. Оп. 1. Спр. 43. Арк. 6зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту