Лист Голови Директорії УНР В. Винниченка завідувачу Відділом пошт і телеграфів при Директорії УНР з пропозицією негайно вступити в тимчасове керування Міністерством пошт і телеграфів УНР. 17 грудня 1918 р.

Лист Голови Директорії УНР В. Винниченка завідувачу Відділом пошт і телеграфів при Директорії УНР з пропозицією негайно вступити в тимчасове керування Міністерством пошт і телеграфів УНР. 17 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 5. Спр. 11. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту