Про заходи, спрямовані на боротьбу проти погромів єврейського населення. З журналу засідання Кабінету Народних Міністрів УНР. 16 червня 1919 р.

Про заходи, спрямовані на боротьбу проти погромів єврейського населення. З журналу засідання Кабінету Народних Міністрів УНР. 16 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 147

Leave a Comment

Перейти до вмісту