Опис стягів для штабів і частин Війська Української Народної Республіки, затверджений Головним Отаманом Симоном Петлюрою. 1 листопада 1921 р.

Опис стягів для штабів і частин Війська Української Народної Республіки, затверджений Головним Отаманом Симоном Петлюрою. 1 листопада 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 91. Арк. 223

Leave a Comment

Перейти до вмісту