Лист комерційних інституцій м. Львова Міністру народного господарства УНР про скрутне економічне становище Східної Галичини, право на транзит фабричних товарів з Європи до України та експортування продуктів до Європи тощо. 11 червня 1920 р.

Лист комерційних інституцій м. Львова Міністру народного господарства УНР про скрутне економічне становище Східної Галичини, право на транзит фабричних товарів з Європи до України та експортування продуктів до Європи тощо. 11 червня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 188. Арк. 42зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту