Звернення президії Координаційної Ради профспілки авіабудівників України до Президента України Л. М. Кравчука щодо прийняти рішення про встановлення Дня авіації України щорічно в 3-ю або 4-у неділю серпня. 4 серпня 1993 р.

Звернення президії Координаційної Ради профспілки авіабудівників України до Президента України Л. М. Кравчука щодо прийняти рішення про встановлення Дня авіації України щорічно в 3-ю або 4-у неділю серпня. 4 серпня 1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 155. Арк. 110

Leave a Comment

Перейти до вмісту